Kryptering av kommunikation

Det lönar sig att förmedla konfidentiella uppgifter alltid via en SSL-skyddad förbindelse. Nätbanker och nätbutiker använder i allmänhet en SSL-skyddad förbindelse. E-postkorrespondens kan också krypteras.

Kontrollera skydd av internettjänsten

Kontrollera alltid innan du matar in konfidentiella uppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter, att det används SSL-skydd i internettjänsten. SSL-skyddet krypterar innehållet i trafiken mellan din dator och webbplatsens server och hjälper till att verifiera webbplatsens äkthet.


Då webbplatsen är skyddad finns det en låssymbol bredvid webbläsarens adressfält och adressen börjar med https (i stället för http).

Kane Records

https://www.kane.fi/prestashop/sv/