Företag:

R Kanerva Records ky FI0581905-8 sedan 1976.